Riiklus - 01. november

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed,ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise.

Efeslastele 2:19-20

Paulus kirjutas seda nendele, kes olid varem olnud „eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, kellel ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas“ (2:12). Need sõnad öeldi kristlusesse pöördujaile ristimimisel.

Nagu paljusid teisi pühakuid ajaloo vältel, on ka meid eemaldatud kirikust. Kirik on suhtunud meisse kui võõraisse. Oleme mõelnud, kas Jumala tõotused kehtivad ikka meile. Kahtluse korral oleme tundnud lootusetust ja hüljatust Jumala poolt.

„Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks“ (2:13). Me pole muulased vaid Jumala riigi kodanikud. Me pole võõrad vaid meie oleme kirik. Me ei seisa ilma aluseta, sest meil on prohvetid, apostlid, pühakud ja kõige keskel Kristus Jeesus. Ja me jagame ühist vaimset pühakirja rikkust.

Jeesus meid armastab – seda me teame, sest nõnda ütleb piibel („Jesus loves us, this we know, for the Bible tells us so“ – inglisekeelse tuntud palve- ja laulusalmi järgi). Oleme kõik pühakud ja see on meie päev.

Meie kõikide – pühakute – eest, oo Jumal, toome sulle tänu! Halleluuja!

Autor Chris Glaser
Tõlkija Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994