Ligi pooled kristlased või usuhuvilised on valmis geipaaride kiriklikuks laulatamiseks Eestis

Konservatiivne veebiportaal Meie Kirik viis oktoobri teises pooles läbi küsitluse, uurides, kas ja millal EELK aktsepteerib ametlikult homosuhteid. Rohkem kui viiendik vastanutest – 21,5% ütles, et loodetavasti võimalikult pea. Umbes iga kuues vastanu (16%) pakkus, et see juhtub lähema 5-10 aasta jooksul. Imaliku võimu survega homoseksuaalse suhte aktsepteerimise nõude osas arvestas ligi 6% vastajatest. Seega on ühel või teisel põhjusel valmis geipaaride laulatamiseks ja homoseksuaalsuse aktsepteerimiseks kirikus üle 40% vastanutest.

Veidi enam kui pool (56,8%) loodab, et luterlik kirik Eestis ei aktsepteeri homoseksuaalseid suhteid mitte kunagi. Küsitlus peegeldab valdavalt konservatiivsete kristlaste või nende seisukohtadest huvitunud inimeste arvamust, sest see avaldati kohati äärmusliku Augsburgi Usutunnistuse Seltsi veebilehel. Hääli oli kokku 243 ja küsitlusele sai vastata 16.-31. oktoobrini.