Osadus - 30. oktoober

"Mis te otsite elavat surnute juurest?“

Luuka 24:5

Inglid esitasid selle küsimuse naistele, kui nad tulid hauakambri juurde risti löödud Jeesuse ihu salvima. Me võime esitada sama küsimuse, kui läheneme kirikule, mille vaimulik elu näib surnud olevat.

Ühinenud metodisti kiriku uuring avaldas, et „julgus“ ja „kujutlusvõime“ on ühed kõige vähem eeldatavad pastorite isikuomadused, mis näitab anlüütikute sõnul seda, et osaduskond soovib pigem alal hoida kui edasi liikuda ja see on kindel kahanemise retsept.

Ühel kiriku viidal oli jutluse pealkiri segunenud kutsega armulauale: „Viimaks ideaal armulauaosadus.“ Kuigi ma taipasin, et jutluse pealkiri lõppes sõnaga „ideaal“, hakkasin mõtisklema, missugune võiks näha välja ideaalne armulauaosadus. Üks sõber ütles hiljuti, et tema arvates on kirik niivõrd haaratud sellesse, kes kirikus käivad ja me ei suuda enam märgata, kes on puudu. Mõtlesin, et ideaalosadus teeb ideaaliks need, kes on kogunenud ja peab ekslikult meedlivat tunnet ühtsusest ülimaks, selle asemel, et kogeda kerget maitset eelolevast.

Endine vaimulik, kes murti lahti kirikust homoseksuaalsuse tõttu, jagas mulle Kristuse murtud ihu. Olin pisarateni liigutatun, sest just temas kogesin Jeesuse murtust, mis avab usklikele tee osadusse.

Ideaalosadus viib paratamatult tühja osadusse – sellesse, mis ei juhata meid murtud Jeesusesse Kristussesse, kes kogub meid kõiki taas kokku.

Kristus Jeesus, ütle vaid sõnad ja me kogeme sind üksteises.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994