Geikristlaste Kogu muutis kodulehe aadressiks gei.kristlased.ee

Kuna osa inimesi on nördinud, et Geikristlaste Kogu (GK) kasutab domeeni kristlased.ee ja näevad selles geikristlaste soovi esindada kogu kristlust, siis kasutame edaspidi domeeni kujul gei.kristlased.ee, et väljendada selgemalt kodulehe ja organisatsioooni suunitlust.

GK registreeris domeeni kristlased.ee seetõttu, et gk.ee oli juba võetud, samuti gei.ee ja gay.ee. Ühtlasi väljendab sõna "kristlased" meie esmast identiteeti seksuaalse sättumuse asemel. Domeeni oligi mõeldud algselt kasutamiseks kujul gei.kristlased.ee, aga meid avastati ja toodi avalikkuse ette enne, kui jõudsime kodulehe valmis ja alamdomeeni registreeritud.

13. oktoobri Eesti Kirikus väljendab EELK kantsler Urmas Viilma arvamust, et kui ükski usuline ühendus ei ole varem registreerinud domeeni kristlased.ee, siis seetõttu, et ükski kogudus või kirik ei pretendeeri esindama kõiki Eesti kristlasi. "Isikud, kes on nimetatud domeeni registreerinud homoseksuaalsuse eest kõnelemiseks, ei arvesta kristlaste enamuse arvamuse, usu ja veendumustega, vaid seovad meelevaldselt homoseksuaalse maailmavaate kõigi kristlastega."

Kinnitame omalt poolt jätkuvalt juhatuse liikme Heino Nurga poolt nädal hiljem Eesti Kirikus öeldut: "Me ei taha kõnelda kogu kiriku nimel ega kirikut lõhkuda, vaid inimesi kirikutega liita. Me ei tee propagandat, vaid kutsume olemasolevat olukorda tunnistama. Olukorra eitamine või varjamine olukorda ei muuda."

Mõistes, et kristlased.ee kasutamine ilma täiendita "gei" võib mõningaid ristiinimesi riivata ja kasutades kodulehte edaspidi kujul gei.kristlased.ee, väljendame omapoolset valmisolekut dialoogiks ja soovi erineval seisukohal olevate kristlastega arvestada. Loodame, et seda nähes astuvad ka geikristlaste kriitikud sammu tagasi ja mõtlevad, milliste sõnade, väljendite ja võrdluste kasutamine võib homoseksuaalsete ristiinimeste väärikust riivata ning hoiduvad nendest.

GK ei näe põhjust lõplikult loobuda domeeni kristlased.ee kasutamisest, sest kristlased me oleme ja kristlasteks ka jääme. Seda kinnitab ka tunnustust vääriv tõsiasi, et vaatamata erimeelsustele teatud küsimustes, pole luterlik kirik seni ühtki GK liiget armulauaosadusest ja ühtlasi ristiinimese staatusest välja arvanud.