Ajaveebid

Konverentsil arutletakse religiooni ja seksuaalse orientatsiooni teemadel

Reedel ja laupäeval, 8.-9. oktoobril toimub Tallinna Tehnikaülikooli inimõiguste keskuse eestvedamisel konverents "Erinevus rikastab", mille ühe osana käsitletakse ka seksuaalse orientatsiooni ning religioosse kuuluvuse pingevälja.

Geikristlaste Kogu alustab tegevust

Meie eesmärk on seksuaalvähemustele võrdse kohtlemise taotlemine ja võrdsete võimaluste tagamine ühiskonnas ning usulistes ühendustes. Tahame toetada usulist ja isiksuslikku kasvamist ning vaimset ja kehalist tervenemist, arendades osaduselu ja pakkudes usaldusväärset teavet ristiusu ning seksuaalse orientatsiooni küsimustes.

Soomes õnnistati ametisse esimene naispiiskop

„Inimestel on igatsus usalduse järele. Kui me näiteks ei leia ühist keelt teineteisega, ka nendega, kes on oma seisukohtadelt, taustalt või eluviisilt erinavad, algab tee hävingusse. Erimeelsus meid ei hävita,” rõhutas soome esimeseks naispiiskopiks pühitsetud Irja Askola oma jutluses.

Evangeelium täisealiseks saanud maailmas

 "Kui kirik soovib, et tema sõnum oleks ühiskonnas kuuldav, peaks ta võtma tõsiselt oma kuulajaid," kirjutab Jaan Lahe Eesti Kiriku arvamuse rubriigis. Tema sõnul jääb tõsiseltvõtmisest puudu, mille (järjekordseks) kinnituseks oli sügisesel kirikukogul vastu võetud deklaratsioon «Suhtumisest homoseksuaalsesse käitumisse kirikutes ja kirikuteosadusest».