Kasutaja GK ajaveeb

Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia LGBT-kristlaste foorum 13.-16. augustil Tartus

Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia LGBT-kristlaste 8. foorum toimub 13.-16. augustil 2015. Sel aastal on võõrustajaks Tartu, kaunis Euroopa ülikoolilinn Emajõe kallastel.

Tänavune teema on „Järgi mind ja ära vaata tagasi“. Jeesus ütles noormehele, keda Ta oli kutsunud end järgima: „Lase surnuil matta oma surnuid“ (Lk 9:60). Noormees oli palunud, et Jeesus lubaks tal enne matta oma isa. Paljud piibliõpetlased on seda mõistnud nii, et noormehe isa oli elus ja terve, kuid traditsioonid ja argielu oli noormehe jaoks proriteet Kristuse kutsele vastamise ees.

Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia LGBT-kristlaste foorum on sel aastal Tartus

Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia LGBT-kristlaste 8. kristlik foorum toimub Tartus 13.-16. augustil 2015. Registreerimine on alanud.

8th Forum of LGBT Christians of Eastern Europe and Central Asia
13-16 August 2015, Tartu, Estonia

Registration form: http://goo.gl/kbDTbz

Geikristlaste Kogu korraldab 20. detrsembril jõulujumalateenistuse

Geikristlaste Kogu tähistab jõule laupäeval, 20. detsembril kell 12 OMA Keskuses (Kaarli pst 5-1, Tallinn). Olete kõik oodatud! Palume võimaluse korral enda tulekust teada anda e-posti aadressil gei[ätt]kristlased.ee. Jõulujumalateenistuse järel on kaetud kohvilaud.

Teadaanne 23. novembriks

Pühapäeval, 23. novembril meie tavapärast kognemist Tallinnas OMA keskuses ei ole, kuna liikmed kohtuvad Tartus. Järgmistel pühapäevadel jätkub kõik endistviisi, koguneme kell 12.

Piiskop Irja Askola jutlus Euroopa LGBT kristlaste foorumi jumalateenistusel Alppila kirikus Helsingis 24.5.2014

Matteuse 6: 5-13. Prayer – between privacy and community. "Palve. Privaatsuse ja kogukonna vahel."

Armsad sõbrad, õed ja vennad

Mul on tõeline rõõm tervitada teid meie piiskopkonnas ja siin, selles kirikus. See kirik ja see kogudus on olnud palju aastaid minu kodukoguduseks.

Nii et minu jaoks on alati rõõmustav naasta siia, kus on alati kohtunud erinevad inimesed, kus nad on leidnud paiga kasvamiseks, vaikimiseks või valjult rääkimiseks, nutmiseks või naermiseks. Tegutsemiseks või lihtsalt olemiseks, uudistamiseks. Minu jaoks tähendab selline võimalikkus „kirik olemist“. Nii et minu jaoks isiklikult on teiega kohtumine ja teie tervitamine siin kirikus kaunis ülesanne.

Riigikogu võttis menetlusse kooseluseaduse eelnõu

40 Riigikogu liikme 17. aprillil algatatud kooseluseaduse eelnõus (650 SE) esitatakse terviklik sooneutraalne regulatsioon, mis hõlmab kooselulepingu sõlminud isikute (registreeritud elukaaslaste) omavahelisi õigussuhteid ja õigussuhteid kolmandate isikutega. Kooseluseaduse eesmärk on tagada mitteabielulises kooselus elavate isikute piisav kaitse kooskõlas põhiseaduse ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga.

GK võõrustab Euroopa LGBT kristlaste foorumit

21.-25. maini kogunevad Euroopa LGBT kristlased iga-aastasele konverentsile, mille võõrustajaks on sel aastal Geikristlaste Kogu (GK). Kohtumine toimub kruiisil Stockholm-Tallinn-Helsingi-Stockolm ning konverentsi põhipäevadel viibivad osalised Tallinnas. Lisainfot aastakonverentsi kohta leiad Eurooopa foorumi lehelt.

GK on Euroopa LGBT Krislike Ühenduste Foorumi liige, osaledes aktiivselt selle töös alates 2011. aastast. GK asutajaliige Heino Nurk kuulub Euroopa LGBT kristlaste ühenduse juhatusse Ida-Euroopa töö koordinaatorina.

Advendimõtisklus: Kas tunneme ära Jumala teises inimeses?

Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu.

(Jh 1:9-10)

Need advendiaega sobivad read on Johannese evangeeliumi algusest. Teatavasti tähendab adventus ladina keeles ootust. Kui suurem osa Eesti inimesi ootab sel hooajal jõulupidu hea söögiga, kingitusi, paari puhkepäeva, siis kristlased ootavad eelkõige – Kristust. Valgust, mis valgustab iga inimest. Valgust, keda maailm ei tundnud ära, ja keda koguni omad ei võtnud vastu. Nüüd, rohkem kui 2000 aastat hiljem, küsime imestunult: miks ei võetud teda vastu, miks ei tuntud ära?

GK jõuluteenistus pühapäeval, 22. dets kell 12

GK tähistab jõule pühapäeval, 22. detsembril kell 12 OMA Keskuses (Kaarli pst 5-1, Tallinn). Olete oodatud! Palume võimaluse korral enda tulekust teada anda e-posti aadressil gei(at)kristlased.ee.

Geikristlaste Kogu avaldab toetust vene LGBT-peredele

Meie, Geikristlaste Kogu liikmed, tahame avaldada toetust vene LGBT-peredele ja kogu Venemaa LGBT-kogukonnale seoses sellega, et Vene Riigiduumas on läbivaatamisel Perekonnakoodeksi muudatused, mis lubaksid jätta vanemad ilma vanemaõigustest, kui neist keegi "on kaasatud ebatraditsioonilistesse seksuaalsetesse suhetesse". Me usume, et see initsiatiiv ei ole suunatud laste heaolule (nagu on teada mitmetest teadusallikatest, lapsed arenevad ühesoolistes peredes samamoodi kui erisoolistes ning kuidagi ei vaja "eraldamist" omaenda vanematest), vaid on suunatud Venemaa LGBT-kodanike diskrimineerivale allasurumisele ning LGBT-vanemate inimõiguste rikkumisele. Me palvetame meie Venemaa sõprade perede pärast, kes kasvatavad lapsendatud ja bioloogilisi lapsi. Me tahaksime, et Venemaa LGBT-vanemad teaksid, et oleme kogu südamest nendega koos palves, et toetame neid ja nende lapsi palvega ning aktiivse vastupanuga diskrimineerimisele - ning kutsume üles kogu maailma kristlasi tegema sedasama. Parimaks abiks lisaks palvetoetusele näeme jõukohast toetust Venemaa ning ka Venemaa-välistele LGBT-inimõigusorganisatsioonidele: nad vajavad meie abi ja vajavad ressursse selleks, et LGBT-kogukonna diskrimineerimisele vastu seista kõige efektiivsemal moel. "Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!" (Rm 12: 21).

Samuti ühineme Eesti LGBT Liidu suvise üleskutsega (http://lgbt.ee/moistame-hukka-vihapoliitika-venemaal/), mis mõistab hukka vihapoliitika Venemaal, ning lisame oma pöördumisele selle üleskutse venekeelse tõlke.